02.02.2018

Категория: Обявления от дирекция "СУТОСУП" Абонамент за Обявления от дирекция "СУТОСУП"

Обявление на МРРБ от 02.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПУБЛИКУВА ОБЯВЛЕНИЕ на Министъра… още »

Съобщение за инвестиционни предложения от 01.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 31.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Уведомление за инвестиционно… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 29.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Уведомление за инвестиционно… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 29.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпилo Решение №БС-24-ПР/2018г. на… още »

Обява по ЗУТ от 29.01.2018 г.

О Б Я В А      Днес, 29.01.2018г., на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, Община… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 26.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпилo уведомление за инвестиционно предложение… още »

Съобщение относно решение на РИОСВ – Бургас – 24.01.2018 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постановено Решение №БС-23-ПР/2018г. на… още »

Съобщение относно решение на РИОСВ – Бургас – 24.01.2018 г. 1

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпилo уведомление за инвестиционно предложение… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 23.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Решение №… още »