08.02.2013

Категория: Обявления от дирекция "СУТОСУП" Абонамент за Обявления от дирекция "СУТОСУП"

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие e постъпило: 1. Уведомително писмо с вх.№30-1069-1/05.02.2013г. от „ГЕЦ-ГИ-Георги Георгиев”… още »

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о на… още »

Обявления по ОВОС от 05.02.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие са постъпили: 1. Уведомително писмо с вх.№30-1023-1/01.02.2013г…. още »

Обявление по ОВОС от 30.01.2013г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р… още »

Обявления по ОВОС от 30.01.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите… още »

Обявления по ЗУТ от 18.01.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал…. още »

Обявления по ЗУТ от 17.01.2013г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, приложено представяме Ви за публикуване в сайта… още »

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за отстъпено право на строеж

УТВЪРЖДАВАМ:          Иван Алексиев /П/        Кмет на Община Поморие     Списък на картотекираните… още »

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за общинско жилище

         УТВЪРЖДАВАМ:          Иван Алексиев /П/         Кмет на Община Поморие   Списък на картотекираните… още »

Обявления по ЗУТ от 16.01.2013г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-42/ 16.01.2013г. на Кмета на… още »

Стр. 116 от 117« Първа...102030...113114115116117