25.02.2013

Категория: Обявления от дирекция "СУТОСУП" Абонамент за Обявления от дирекция "СУТОСУП"

Обявления по ОВОС от 25.02.2013г.

Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и… още »

Обявления по ЗУТ от 21.02.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал…. още »

Обявление по ОВОС от 21.02.2013г.

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка… още »

Обявления по ЗУТ от 18.02.2013г.

На основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал…. още »

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие e постъпило: 1. Уведомително писмо с вх.№94-Г-80-3/08.02.2013г. от Георги Матев… още »

Обявления по ОВОС от 15.02.2013г.

О Б Я В А        На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА  На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35… още »

Обявление по ЗУТ от 13.02.2013г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-15/ 09.01.2013г. на Кмета на… още »

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие e постъпило: 1. Уведомително писмо с вх.№30-1069-1/05.02.2013г. от „ГЕЦ-ГИ-Георги Георгиев”… още »

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о на… още »

Стр. 110 от 112« Първа...102030...108109110111112