20.11.2017

Категория: Обявления от дирекция "СУТОСУП" Абонамент за Обявления от дирекция "СУТОСУП"

Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Каменар“

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпила Заповед №РД-725/03.11.2017 г. на… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.11.2017 г.

Съобщение Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за… още »

Съобщение във връзка с необходимостта от извършване на ОВОС от 13.11.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение № БС-153-ПР/2017г…. още »

Писмено становище на възложителя „Електроенергиен системен оператор” ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС), вкл. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

Писмено становище на възложителя „Електроенергиен системен оператор” ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в… още »

Съобщение за план, програма и проект: ПУП-ПЗ от 10.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за план,… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 09.11.2017 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 09.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 06.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 06.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 02.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Уведомление за… още »

Стр. 10 от 117« Първа...89101112...203040...Последна »