28.02.2013

Категория: Обявления ОП "ОГСС" Абонамент за Обявления ОП "ОГСС"

thumbnail

Открита процедура за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване- овощни градини

ОБЯВА            На основание чл.14, ал. 2 и ал. 1 от ЗОС във връзка… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лозя, собственост на Община Поморие

О Б Я В А На основание   чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка… още »

thumbnail

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина

З А П О В Е Д  № РД-16-96/18.01.2013  г. Гр.Поморие На основание чл.3, ал.1,… още »

thumbnail

Открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с начин на трайно ползване лозя и овощни градини

ОБЯВА                    На основание чл.14, ал. 2 и ал. 1 от ЗОС във връзка… още »

Стр. 13 от 13« Първа...910111213