29.04.2013

Категория: Обявления ОП "ОГСС" Абонамент за Обявления ОП "ОГСС"

Класиране в конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина по позиция 1

ЗАПОВЕД № РД-16-123 гр.Поморие,26.04.2013  год.   На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от… още »

Открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от три години на земеделски земи

ОБЯВА             На основание чл. 14,  ал. 2 от ЗОС,  във връзка с чл. 24… още »

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата

З А П О В Е Д № РД – 16 – 115 / 12.04.2013… още »

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина

З А П О В Е Д №  РД – 16 – 112 / 08.04…. още »

Открит конкурс за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие

На основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.10, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3… още »

Съобщение от Общинска администрация

Напомняме на собствениците на домашни кучета , че съгласно Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол… още »

Открита процедура за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване- овощни градини

ОБЯВА            На основание чл.14, ал. 2 и ал. 1 от ЗОС във връзка… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лозя, собственост на Община Поморие

О Б Я В А На основание   чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка… още »

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина

З А П О В Е Д  № РД-16-96/18.01.2013  г. Гр.Поморие На основание чл.3, ал.1,… още »

Открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с начин на трайно ползване лозя и овощни градини

ОБЯВА                    На основание чл.14, ал. 2 и ал. 1 от ЗОС във връзка… още »

Стр. 13 от 13« Първа...910111213