10.03.2014

Категория: Обявления ОП "ОГСС" Абонамент за Обявления ОП "ОГСС"

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина; обект 1402 с обособени четири броя позиции с включени отдели в горски територии собственост на Община Поморие

З А П О В Е Д  № РД – 16 – 373 / 10.03.2014… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Класиране на кандидати след проведен открит конкурс за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие

ЗАПОВЕД № РД – 16 – 371 гр.Поморие, 27.02.2014  год.   На основание чл. 23,… още »

Открит конкурс за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие

З А П О В Е Д  № РД-16-369 / 14.02. 2014 г. Гр.Поморие На… още »

Списък на пасища и мери – общинска собственост, определени за провеждане на публични търгове на 22.01.2014 г.

Списък на пасища и мери – общинска собственост, определени за провеждане на публични търгове на… още »

Класиране на кандидатите след проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общински гори на територията на Община Поморие

ЗАПОВЕД № РД – 16 – 191 гр.Поморие, 27.12.2013  год.   На основание чл. 23,… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Годишен план за сеч през 2014г. в горските територии собственост на Община Поморие

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СЕЧ ПРЕЗ  2014 г. В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ Изтегли… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общински гори на територията на Община Поморие

ЗАПОВЕД № РД 16-187 / 13.12.2013г. Гр. Поморие     На основание чл. 112, ал.1,… още »

Заповеди на директора на областна дирекция „Земеделие“ – гр. Бургас

Заповед № РД 11-104 (1 част) Заповед № РД 11-104 (2 част) Заповед № РД… още »