29.05.2014

Категория: Обявления ОП "ОГСС" Абонамент за Обявления ОП "ОГСС"

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие

З А П О В Е Д № РД–16-398/19.05.2014  г. Гр.Поморие   На основание чл.3,… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА   На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14… още »

Класиране на кандидатите след проведен открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина обект 1402, позиция 4

ЗАПОВЕД № РД-16-380 гр.Поморие,20.03.2014  год.   На основание чл. 23, ал.1 т.1 , от Наредба… още »

Класиране на кандидатите след проведен открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина обект 1402, позиция 3

ЗАПОВЕД № РД-16-379 гр.Поморие,20.03.2014  год.   На основание чл. 23, ал.1 т.1 , от Наредба… още »

Класиране на кандидатите след проведен открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина обект 1402, позиция 2

ЗАПОВЕД № РД-16-378 гр.Поморие,20.03.2014  год.   На основание чл. 23, ал.1 т.1 , от Наредба… още »

Класиране на кандидатите след проведен открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина обект 1402, позиция 1

ЗАПОВЕД № РД-16-377 гр.Поморие,20.03.2014  год.   На основание чл. 23, ал.1 т.1 , от Наредба… още »

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина; обект 1402 с обособени четири броя позиции с включени отдели в горски територии собственост на Община Поморие

З А П О В Е Д  № РД – 16 – 373 / 10.03.2014… още »

Стр. 10 от 13« Първа...89101112...Последна »