12.10.2016

Категория: Бюджет и финанси Абонамент за Бюджет и финанси

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец септември 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец август 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец юли 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец юни 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец май 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец април 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Годишен финансов отчет 2015г.

Адрес: гр. Поморие, ул. ,,Солна” №5 Код по ЕБК: 5207 БУЛСТАТ: 000057179 Данъчен №: 1024513609… още »

thumbnail

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец март 2016

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Месечен отчет за… още »

thumbnail

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината средства

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства… още »

^6119C90722B11E02CA008A2F135584E3361E2190AF19350657^pimgpsh_fullsize_distr

Община Поморие запазва кредитния си рейтинг BB+ със „стабилна перспектива”

Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ отново направи безпристрастна комплексна оценка на Община Поморие, вземайки… още »