31.10.2017

Категория: Бюджет и финанси Абонамент за Бюджет и финанси

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на инвестиционен посредник, във връзка с издаването на емисия общински облигации на Община Поморие

ПОКАНА  Класиране за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на инвестиционен посредник,… още »

Проект на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2018 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси публикуваме проект на … още »

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец септември 2017

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета Месечен отчет за други средства от Европейския съюз… още »

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец август 2017

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета Месечен отчет за други средства от Европейския съюз… още »

Публично беше обсъдено предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Поморие

В зала №2 на Община Поморие днес /05.09.2017 г./ се проведе обществено обсъждане, инициирано от… още »

Проведе се публично обсъждане на отчета за Бюджет 2016

По инициатива на председателя на Общински съвет – Поморие Адам Адамов, на основание чл. 140, ал. 4… още »

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджет 2016 г.

П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета… още »

Годишен финансов отчет 2016 г.

Адрес: гр. Поморие, ул. ,,Солна” №5 Код по ЕБК: 5207 БУЛСТАТ: 000057179 Данъчен №: 1024513609… още »

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец юли 2017

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета Месечен отчет за други средства от Европейския съюз… още »

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец юни 2017

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета Месечен отчет за други средства от Европейския съюз… още »

Стр. 2 от 1012345...10...Последна »