15.01.2018

Категория: НУ “Константин Величков “ с. Габерово Абонамент за НУ “Константин Величков “ с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

НУ „Константин Величков “ – с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на НУ “Константин Величков “ с. Габерово

НУ „Константин Величков“  с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

Отчет НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

Отчет НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на НУ “Константин Величков “ с. Габерово

НУ “Константин Величков “ с. Габерово  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на НУ “Константин Величков “ с. Габерово

НУ “Константин Величков “ с. Габерово  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на НУ “Константин Величков “- с. Габерово

НУ “Константин Величков “- с. Габерово  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на НУ “Константин Величков “ с. Габерово

НУ “Константин Величков “ с. Габерово      

Стр. 1 от 212