10.06.2016

Категория: МИГ Поморие Абонамент за МИГ Поморие

Добрата новина: Първата Местна инициативна група в Поморие изготви Стратегията за местно развитие до 2020 година

За по-малко от пет месеца беше създадена Местна инициативна група /МИГ/ на територията на община… още »

Протокол от Общото събрание на СНЦ МИГ Поморие

Протокол от Общото събрание на СНЦ МИГ Поморие за одобрение на проекта на Стратегията за… още »

Покана относно Стратегията за местно развитие на МИГ Поморие

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  ПОКАНА Община Поморие,… още »

Покана за свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие”

  ПОКАНА За свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ… още »

Учредителен протокол, устав и списък на членовете на новосформираното Сдружение с нестопанска цел МИГ Поморие

Учредителен протокол, устав и списък на членовете на новосформираното Сдружение с нестопанска цел МИГ Поморие… още »

Проект на стратегията за ВОМР и индикативен бюджет

Публикувани са проект на стратегията за ВОМР, както и индикативен бюджет във връзка с предстоящи… още »

Продължава разработването на Стратегията за местно развитие на Община Поморие

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони В края на… още »

Започна приемът на предложения за разработване Стратегията за местно развитие

В резултат на подписания в края на 2015 г. тристранен договор между Община Поморие, Министерството… още »

Започват срещите с различни фокус-групи за консултиране изготвянето на стратегията за местно развитие

  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА… още »

Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни… още »