03.11.2017

Категория: Кариери Абонамент за Кариери

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за военна служба

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ 8230, гр…. още »

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 27.10.2017 г.

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 27.10.2017 г. СПИСЪК

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено отдел „Правно-нормативно… още »

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”в административно звено… още »

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още »

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 20.10.2017 г.

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 20.10.2017 г. СПИСЪК

Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в Дирекция „Обществени поръчки”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още »

Конкурс за длъжността „Старши Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още »

Конкурс за длъжността Началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още »

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 06.10.2017 г.

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 06.10.2017 г. СПИСЪК