30.01.2014

Категория: Кариери Абонамент за Кариери

Списък на лицата, допуснати до явяване на следващ етап от конкурса за длъжността „Младши експерт” в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” в Община Поморие.

СПИСЪК на лицата, допуснати до явяване на следващ етап от конкурса за длъжността  „Младши експерт”… още »

Списъкна лицата, недопуснати до явяване на следващ етап от конкурса за длъжността „Младши експерт” в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” в Община Поморие.

СПИСЪК на лицата, недопуснати до явяване на следващ етап от конкурса за длъжността  „Младши експерт”… още »

Свободно работно място за рехабилитатор в ЦОП – Поморие

ОБЯВА   Център за обществена подкрепа – гр. Поморие търси да назначи рехабилитатор за работа… още »

Конкурс за позиция: „Младши експерт” в Дирекция „Приходи,местни данъци и такси” в Община Поморие

                                                  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл.91, ал.2 от КТ и заповед № РД-16-17/15.01.2014г на Кмета… още »

Протокол от проведен конкурс

Днес, 19.12.2013 г., се проведе конкурс за длъжността ст. специалист „Касиер”, д-я „ПМДТ”. Конкурсната комисия… още »

Обява за свободно работно място – Педагогически съветник

ОБЯВА На основание чл. 147,ал.1 т.7 от ППЗНП ОБЯВЯВАМ за учебната 2013/ 2014 г. следното… още »

Конкурс за позиция: „Главен специалист – Устройство на територията“

Община Поморие обявява свободно работно място в Кметство Каблешково за: Главен специалист – Устройство на… още »

Удължен срок за подаване на документи за конкурс за позиция: „Старши експерт-ЦАО” в Отдел „Административно и и нформационно обслужване”

ЗАПОВЕД № рд -16-1160 / 05.12.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка… още »

Конкурс за позиция: Началник отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за социално подпомагане,… още »

Конкурс за позиция: „Старши експерт-ЦАО” в Отдел „Административно и и нформационно обслужване”

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Поморие, дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване ” гр.Поморие, ул.”Солна”№ 5, на… още »