17.03.2017

Категория: Кариери Абонамент за Кариери

Без име

Конкурс за Медицинска сестра в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ОБЯВЛЕНИЕ Община Поморие, в качеството си на Бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова… още »

thumbnail

Конкурс за длъжността „Старши Юрисконсулт” в отдел „Административно и информационно обслужване”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още »

thumbnail

Конкурс за длъжността Гл. експерт „Контролно – ревизионна дейност и събиране” към Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още »

20130718093900logo-framar

Стартира Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

ДСП – Поморие уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД 01-130/17.02.2017 г. на министъра на… още »

thumbnail

Конкурс за избор на Управител на „Медицински център I“ ЕООД, гр. Поморие.

На основание Решение № 500/07.03.2017 г. от 23-то заседание на Общински съвет – Поморие, чл…. още »

thumbnail

Резултати от конкурса за длъжността Главен архитект на Община Поморие

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ oт проведения със заповед №РД-16-180/ 10.02.2017 г. конкурс  за заемане на длъжността Главен… още »

thumbnail

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на проекти“

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №… още »

Списък на свободните работни места в „Бюро по труда“ Поморие към 06.03.2017 г.

Списък на свободните работни места в Дирекция „Бюро по труда“ – Поморие към 06.03.2017 г…. още »

thumbnail

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен архитект при Община Поморие

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-180/… още »

AZ_Logo.svg

Дирекция „Бюро по труда” – Поморие организира курсове за професионална квалификация

От 06.03.2017 г. стартират проектите на социалните партньори по НПДЗ-2017 г. и Агенция по заетостта… още »

Стр. 1 от 2212345...1020...Последна »