22.08.2014

Категория: Избори за Народно събрание 2014 Абонамент за Избори за Народно събрание 2014

Заповед № РД-16-810 / 21.08.2014

З А П О В Е Д № РД-16-810 Поморие, 21.08.2014 г. На основание чл…. още »

Съобщение относно провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК

ДО ПП „ГЕРБ” ул. „Конт Андрованти” № 5 гр. Бургас и чрез председателя Бойко Борисов… още »

Съобщение на основание чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал…. още »

Съобщение на основание чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от Изборния… още »

Заповед № РД-16- 787 / 19.08.2014

З А П О В Е Д № РД-16- 787            Поморие, 19.08.2014 г. На основание… още »

Съобщение на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, общинската… още »

Съобщение на основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс общинската… още »

Заповед № РД-16-748/ 11.08.2014г.

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-16-748 Поморие, 11.08.2014 г. На основание чл…. още »

Стр. 2 от 212