22.05.2014

Категория: Избори за Европейски Парламент 2014 Абонамент за Избори за Европейски Парламент 2014

Заповед № РД-16-399 / 22.05.2014г.

З А П О В Е Д № РД-16-399 Поморие,  22.05.2014г.   На основание чл…. още »

Съобщение относно обучение на членовете на секционните избирателни комисии

СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЗБОРИТЕ  ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙАСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ОБЩИНСКАТА… още »

Съобщение на основание чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 10, чл. 234, чл. 235  и чл. 236 от Изборния… още »

Заповед № РД-16-343 / 08.05.2014

З А П О В Е Д №  РД-16-343 Поморие, 08.05.2014г.   На основание чл…. още »

Съобщение от 25.04.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ   Общинската администрация уведомява гражданите на общината, че избиратели с трайни увреждания, които не… още »

Заповед № РД- 16-310/ 24.04.2014 г.

З А П О В Е Д №  РД- 16-310 Поморие, 24.04.2014 г. На основание… още »

Проведоха се консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Поморие

С указ на Президента на Република България е определена датата  25.05.2014 г. за произвеждане на… още »

Съобщение на основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс общинската администрация… още »

Съобщение относно провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ  И НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО… още »

Заповед № РД-16-283 / 11.04.2014г.

З А П О В Е Д № РД-16-283  Поморие, 11.04.2014г. На основание чл. 44,… още »

Стр. 1 от 212