09.03.2016

Категория: EU политики и програми Абонамент за EU политики и програми

Започна приемът на предложения за разработване Стратегията за местно развитие

В резултат на подписания в края на 2015 г. тристранен договор между Община Поморие, Министерството… още »

Услугите по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие” стартираха

Почасовото предоставяне на интегрирани услуги за лица в частична или пълна невъзможност за самообслужване вече… още »

Община Поморие отново не прие годишния финансов отчет и доклада на дружество „Кабланд”

На 25.02.2016 г. се състоя годишното общо събрание на „Кабланд” ООД, съдружници в което са… още »

Започват срещите с различни фокус-групи за консултиране изготвянето на стратегията за местно развитие

  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА… още »

Финансовият ресурс на Община Поморие за безплатно саниране по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 е изчерпан

Община Поморие спира да приема Заявления за финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за… още »

Продължава информационната кампания за възможностите на подхода ВОМР

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА… още »

Приключи срокът за подаване на документи по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие”

Община Поморие стартира нов социален проект, чиято основна цел е осигуряването на достоен живот и… още »

Блоковете в Поморие водят надпревара за участие в програмата за саниране

Интересът към програмата за безплатно саниране на малки блокове в Поморие е огромен. Кметът Иван… още »

Започва конструктивното обследване на седем блока в Поморие

Община Поморие подписа договорите за възлагане на обществена поръчка за извършване на обследвания за енергийна… още »

Без възражения преминаха обществените обсъждания относно изграждането на второ пътно платно и обход на град Поморие

На 15.01.2016 г. в сградата на Община Поморие бе проведено обществено обсъждане на Доклада за… още »