01.03.2017

Категория: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Абонамент за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и… още »

Представят техническите проекти за безплатно саниране на големите блокове в Поморие

От 11.01 до 16.01.2017 г., фирмите изпълнители на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР,… още »

Избрани са фирмите за санирането на първите осем блока в Поморие

Избрани са фирмите изпълнители на проектирането и строителството за първите осем блока в Поморие, които… още »

Обявена е обществената поръчка за саниране на осем жилищни блока в Поморие

Община Поморие обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг… още »

Добрата новина: Община Поморие е сред първите общини с готови проектни предложения по ОП „Региони в растеж”

Преди крайния срок за кандидатстване – 31.05.2016 г., Община Поморие внесе три проектни предложения към… още »

Пълна промяна на големите жилищни блокове в Поморие

Полагане на 10 см топлоизолация и нова 5-камерна дограма са част от предписаните мерки за… още »

Покана за среща във връзка с енергийната ефективност на големите блокове в Поморие

На 14 април 2016 г. /четвъртък/, от 16.00 ч., в зала № 2 на Община… още »

Финансовият ресурс на Община Поморие за безплатно саниране по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 е изчерпан

Община Поморие спира да приема Заявления за финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за… още »

Блоковете в Поморие водят надпревара за участие в програмата за саниране

Интересът към програмата за безплатно саниране на малки блокове в Поморие е огромен. Кметът Иван… още »

Започва конструктивното обследване на седем блока в Поморие

Община Поморие подписа договорите за възлагане на обществена поръчка за извършване на обследвания за енергийна… още »

Стр. 1 от 3123