27.10.2016

Категория: Концесии Абонамент за Концесии

Обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Емирско”

О Б Я В Л Е Н И Е          относно открита процедура за предоставяне… още »

Обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Косовец”

О Б Я В Л Е Н И Е          относно открита процедура за предоставяне… още »

thumbnail

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга… още »

thumbnail

Обявление за концесия за услуга или добив пореден № в НКР: А – 000775

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ пореден № в НКР: А – 000775, публикувано… още »

thumbnail

Съобщение от 22.01.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ   С настоящото Община Поморие съобщава, че  в Държавен вестник от 19.01.2016г е обнародвано… още »