15.01.2018

Категория: ДГ “ Сребърно звънче “ с. Страцин Абонамент за ДГ “ Сребърно звънче “ с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Сребърно звънче” – с.Страцин

ДГ „Сребърно Звънче“ с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ЦДГ “Сребърно звънче” – с.Страцин

ЦДГ “Сребърно звънче” – с.Страцин  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ЦДГ “Сребърно звънче” – с.Страцин

ЦДГ “Сребърно звънче” – с.Страцин  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ЦДГ “ Сребърно звънче “- с. Страцин

ЦДГ “ Сребърно звънче “- с. Страцин  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ЦДГ „Сребърно звънче“ – с.Страцин

ЦДГ „Сребърно звънче“ – с.Страцин    

Стр. 1 от 212