15.01.2018

Категория: ДГ “ Мир “ с. Дъбник Абонамент за ДГ “ Мир “ с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Мир“ – с. Дъбник

ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Мир“ – с. Дъбник

ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Мир“ – с. Дъбник

ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Мир”- с.Дъбник

ДГ „Мир“  с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ “Мир” – с.Дъбник

Отчет ДГ “Мир” – с.Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на Отчет ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Отчет ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ЦДГ “Мир”- с.Дъбник

ЦДГ “Мир”- с.Дъбник  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ЦДГ “Мир”- с.Дъбник

ЦДГ “Мир”- с.Дъбник  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ЦДГ “ Мир “ -с. Дъбник

ЦДГ “ Мир “ -с. Дъбник  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ЦДГ „МИР“ – с.Дъбник

ЦДГ „МИР“ – с.Дъбник    

Стр. 1 от 212