15.01.2018

Категория: ДГ “ Детски свят “ с. Гълъбец Абонамент за ДГ “ Детски свят “ с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

ДГ „Детски Свят“  с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ “Детски свят” – с.Гълъбец

Отчет ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ЦДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

ЦДГ “Детски свят” – с. Гълъбец  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ЦДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

ЦДГ “Детски свят” – с. Гълъбец  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ЦДГ “ Детски свят “- с. Гълъбец

ЦДГ “ Детски свят “- с. Гълъбец  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ЦДГ „Детски свят“ – с.Гълъбец

ЦДГ „Детски свят“ – с.Гълъбец    

Стр. 1 от 212