03.07.2014

Категория: Профил на купувача - преди 17.09.2014г. Абонамент за Профил на купувача - преди 17.09.2014г.

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет:”Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че на 07.07.2014г…. още »

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и изграждане на точки за видеонаблюдение в Община Поморие.“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9031205 25.06.2014 г. Общинско предприятие /ОП/ „Туризъм и… още »

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи (СРР) на ул. „Биберна”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Оборище” гр. Каблешково, общ. Поморие.“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9031098 24.06.2014 г. Кметство с.Каблешково, община Поморие Избор… още »

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на „Строително- ремонтни работи (СРР) на ул. „Пирин”, ул. „М. Герджиков” и ул. „Люлин”, с. Гълъбец, общ. Поморие.“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9031065 24.06.2014 г. Кметство с.Гълъбец, община Поморие Избор… още »

Публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за благоустрояване на детска площадка на ул. „Морска”, гр. Поморие.”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9031029 24.06.2014 г. Община Поморие Избор на изпълнител… още »

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за благоустрояване на детска площадка на ул. „Морска”, гр. Поморие.“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9030953 23.06.2014 г. Община Поморие Избор на изпълнител… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: „Избор на 2 броя експерти за изпълнение на експертни и подкрепящи дейности в рамките на проект „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип в гр. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ   Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана… още »

Съобщение относно публична покана с предмет:„Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик “Стария пристан” – гр. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ           Относно:  Класиране на офертите, подадени за участие в обществената поръчка чрез публична покана… още »

Съобщение относно публична покана с предмет:„Избор на екип за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект/строеж: „Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие“

ОБЯВЛЕНИЕ   Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: Упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на строеж: „Брегоукрепително съоръжение (крайбрежна алея) между Централна градска част и кв. “Свети Георги” в гр. Поморие“

ОБЯВЛЕНИЕ   Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана… още »