23.07.2014

Категория: Профил на купувача - преди 17.09.2014г. Абонамент за Профил на купувача - преди 17.09.2014г.

Съобщение относно обществена поръчка „Обществен превоз на пътници в Община Поморие по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА                             УВАЖАЕМИ ДАМИ… още »

Съобщение относно открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на ледогенератори и хладилно помещение за люспест лед”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че на… още »

Публична покана с предмет ,,Избор на изпълнител за дейности по информиране и публичност по проект „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик „Стария пристан“ – гр. Поморие“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9032086 18.07.2014 г. Община Поморие Предмет на обществена… още »

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: Брегоукрепително съоръжение (крайбрежна алея) между Централна градска част и кв. „Свети Георги“ в гр. Поморие“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че на 21.07.2014г…. още »

Съобщение относно публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за благоустрояване на детска площадка на ул. „Морска”, гр. Поморие.”

 ОБЯВЛЕНИЕ             Относно:  Класиране на офертите, подадени за участие в обществената поръчка чрез публична… още »

Съобщение относно публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на „строително ремонтни работи (СРР) на ул.„Биберна”,ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Оборище” гр. Каблешково, общ. Поморие

ОБЯВЛЕНИЕ     Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична… още »

Съобщение относно публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на „Строително- ремонтни работи (СРР) на ул. „Пирин”, ул. „М. Герджиков” и ул. „Люлин”, с. Гълъбец, общ. Поморие

ОБЯВЛЕНИЕ     Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична… още »

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: “Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик “Стария пристан” – гр. Поморие”

  Уведомяваме Ви, че на 11.07.2014г. от 11,30 часа в гр.Поморие, ул.Солна №5, заседателната зала… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: ”Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие”

  Р Е Ш Е Н И Е  № РД – 16 -593/ 07.07.2014 г.  … още »

Съобщение относно публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за доставка и изграждане на точки за видеонаблюдение в Община Поморие.”

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     Във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка… още »