27.08.2014

Категория: Профил на купувача - преди 17.09.2014г. Абонамент за Профил на купувача - преди 17.09.2014г.

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на лятно кино „Яворов“, реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие“

Възложител: Община Поморие Номер: 00712-2014-0013 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предмет на настоящата обществена… още »

Открита процедура по ЗОП с предмет: Избор на Звено за изпълнение на проект (ЗИП) „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие“

Възложител: Община Поморие Номер: 00712-2014-0012 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предметът на настоящата поръчка… още »

Публична покана с предмет: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изграждането на строеж: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9033052 26.08.2014 г. Община Поморие Предвижда се упражняване… още »

Открита процедура по ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище – гр. Поморие“

  Възложител: Община Поморие Номер: 00712-2014-0011 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предметът на настоящата… още »

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.“

  Възложител: Община Поморие Номер: 00712-2014-0010 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Реконструкция и модернизация… още »

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР в изпълнение на: „Реконструкция на лятно кино „Яворов“, реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9032811 18.08.2014 г. Община Поморие „Упражняване на строителен… още »

Публична покана с предмет: „Избор на 2 броя експерти за изпълнение на експертни и подкрепящи дейности в рамките на проект „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип в гр. Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9032769 15.08.2014 г. Община Поморие „Избор на 2… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка и изграждане на точки за видеонаблюдение в Община Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с… още »

Съобщение относно обществена поръчка “Обществен превоз на пътници в Община Поморие по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми”

Р Е Ш Е Н И Е № РД-16-742/06.08.2014г.   На основание чл. 39, ал…. още »

Решение № РД-16-667/28.07.2014 г. относно класирането в открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: Брегоукрепително съоръжение (крайбрежна алея) между Централна градска част и кв. „Свети Георги“ в гр. Поморие“

Р Е Ш Е Н И Е   № РД-16-667/28.07.2014 г.           На основание… още »

Стр. 3 от 2912345...1020...Последна »