19.09.2014

Категория: Профил на купувача - преди 17.09.2014г. Абонамент за Профил на купувача - преди 17.09.2014г.

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище – гр. Поморие”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: Избор на Звено за изпълнение на проект (ЗИП) “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на звено за изпълнение на проект (ЗИП)… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Рехабилитация и възстановяване на улици и тротоарни настилки в кв. „Малко солено езеро” в гр.Поморие“

РЕШЕНИЕ № РД-16-943/17.09.2014г.         На основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изграждането на строеж: “Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ     Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изграждането на строеж: “Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие”

ПРОТОКОЛ на Комисията за получаването, разглеждането, оценката на офертите и за класирането на участниците по… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на лятно кино “Яворов”, реконструкция на крайбрежна алея “Яворов” в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие”

Съобщение във връзка с обявена Открита процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на лятно кино… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Рехабилитация и възстановяване на улици и тротоарни настилки в кв. „Малко солено езеро” в гр.Поморие“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че на 10.09.2014г…. още »

Публична покана с предмет: “Извършване на СМР на обекти по обособени позиции,заложени в капиталовата програма на Община Поморие за 2014г.”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9033090 27.08.2014 г. Община Поморие Обект на настоящата… още »

Стр. 2 от 2912345...1020...Последна »