07.04.2014

Категория: Профил на купувача - преди 17.09.2014г. Абонамент за Профил на купувача - преди 17.09.2014г.

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на ОДЗ в УПИ II, кв.32 по плана но с. Гълъбец – община Поморие”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   Във връзка с постъпило запитване относно обществена поръчка с предмет:… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. АХЕЛОЙ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с… още »

Публична покана с предмет: „Доставка на строителни материали на територията на община Поморие по обособени позиции за периода 2014-2015 г.”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9027865 04.04.2014 г. Община Поморие Предмет на обществената… още »

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител на строително монтажни работи за обект „ТЦ „СВЕТИ ГЕОРГИ”, УПИ IX, кв.150 по плана на гр. Поморие.”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9027806 03.04.2014 г. Общинско предприятие /ОП/ Стопанисване и… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за ремонт на котелно помещение и ремонт на част от отоплителна система на МБАЛ гр. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с… още »

Открита процедура по ЗОП с предмет:“Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие”

Съдържание No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Публикуван на: 1 596147… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   Съобщение Относно: обществена поръчка с предмет: „Представяне на далекосъобщителни… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Във връзка с постъпило запитване относно обществена поръчка с предмет: „Предоставяне… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в ОП чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения“, във връзка с изпълнението на проект „КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОГРЕС – повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие, чрез предоставяне на обучения“

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ „Теменуга” гр.Ахелой общ. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ   Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана… още »

Стр. 10 от 29« Първа...89101112...20...Последна »