19.03.2015

Категория: Профил на купувача - преди 17.09.2014г. Абонамент за Профил на купувача - преди 17.09.2014г.

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти”

  Допълнително споразумение  

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

  Допълнително споразумение    

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Проектиране и строителство (инженеринг) на обект:„Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”

    Допълнително споразумение Допълнително споразумение    

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

BG-Поморие: РЕШЕНИЕ Номер: ОП-38 от 29.09.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП Б) за промяна… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР в изпълнение на: „Реконструкция на лятно кино “Яворов”, реконструкция на крайбрежна алея “Яворов” в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на лятно кино “Яворов”, реконструкция на крайбрежна алея “Яворов” в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие”

  BG-Поморие: РЕШЕНИЕ Номер: ОП-043 от 24.09.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП Б) за… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”… още »

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”… още »

Стр. 1 от 2912345...1020...Последна »