21.01.2013

град Каблешково

ГРАД  КАБЛЕШКОВО

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 39′ сев. ш. и 27° 34′ изт. д. Релеф: Градът се намира на 10 км. северозападно от град Поморие
* Надморска височина: 55 – 80 м.
* Води: Минерални извори
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С

Административно управление:

Кмет: Елена Чернева Бояджиева
Телефон: 2021
Счетоводство 2022
Административна служба: 2023
Финансова служба: 3037

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване:
Водоснабдяване и канализация ЕООД
Телефон: 2119
* Комуникации:
Пощенски код: 8210
Телефонен код: 05968
* Електроснабдяване: Телефон 2810 и 3303
Поща:
Началник: Телефон: 2222
Услуги:Телефон: 2012
Колети:Телефон: 3033

Демографски данни:

* Население: 2881 жители.
* Безработица: 6%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие и животновъдство.
Лека промишленост
* Туризъм: Селски и екотуризъм.

Образование:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХЕЛЕНДАРСКИ“
УЛ.”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”№1;ТЕЛ.05968-3038

ГР.КАБЛЕШКОВО ;   ОБЩ.ПОМОРИЕ

ОБЛ.БУРГАС
E-mail: oy_kablechkovo@abv.bg

През 1906/07 година за първи път в село Даутлий / Каблешково/  е открито българско начално училище. Занятията се провеждат в сградата на старото гръцко училище.

Училището е съборено през 1908 година и на негово място още същата година е построена нова сграда, състояща се от 5 класни и една учителска стая.

През м. юни 1928 г. започва строежът на новата училищна сграда, северно от старото училище на отделенията.Строежът завършва през ноември 1929 г.

Учебните занятия през 1956/1959 г. се водят на две смени, поради недостиг на учебни стаи.

Надстройката и реконструкцията  на учебната сграда започват на 25.05.1960 г. Демонтиран е покривът на училището и се изгражда третият етаж. Подменя се старата дограма, а дървеният под на старите два етажа е подменен с бетонен.

Строителството на допълнителното крило на училището започва през 1980 г. и завършва през 1984 г. Училището се сдобива с голям ученически стол, кухненски блок, още три класни стаи, просторна учителка стая, медицински кабинет. В приземния етаж са изградени работилници по трудово обучение. Цялата училищна сграда е топлофицирана.

По случай 100 годишния юбилей на училището / 2006г./,  от 2003 год. до края на 2005 год. е ремонтиран покрива на училището, сменена е старата дограма с РVС, направи се външна мазилка, подменен бе плочника пред сградата и се обнови част от оградата.

Едновременно с това колективът се зае със събиране на сведения и документи, и в навечерието на юбилея откри постоянна изложба за историята на училището.

Учителите в Основно училище “Свети Паисий Хилендарски” възпитават и подготвят ученици, които с достойнство и чест посрещнаха 100- годишнината от неговото създаване.

Социални дейности:

* Култура:
Читалище „Атанас Манчев“
Телефон: 2145
ЦДГ „Радост“
Телефон: 2153
*
Здравеопазване:
Здравна служба
Телефон: 3024
Социални грижи:
Телефон 2191

Уважаеми посетители,
изпращайте Вашите допълнения или предложения относно страницата за гр. Каблешково на адрес: projects@pomorie.org . Благодарим Ви!

Други населени места в Община Поморие: