19.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация уведомява заинтересованите лица ,че фирма „Бенмар” ЕООД гр.Бургас, ул.”Лермонтов”13 с управител Бенчо Георгиев Бенчев има следното инвестиционно предложение „Склад за вторични суровини в землището на гр.Ахелой, община Поморие, обл.Бургас в ПИ 00833.107.1 в бившия стопански двор, гр.Ахелой в складова база на СОРТОВИ СЕМЕНА ЕООД гр.Бургас”.

Писмени становища и възражения се приемат в деловодството на Община Поморие или в РИОСВ-Бургас в14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на обявяване.