17.04.2013

Списък на лицата допуснати до явяване на следващ етап от конкурса за уредник в отдел „Етнография” при Исторически музей-Поморие

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – град Поморие

                        град Поморие 8200, ул. Княз Борис 33А

                                  тел +359 596 2 20 08

                                  еmail: pomoriemuseum@abv.bg

 

СПИСЪК

на

Лицата допуснати до явяване на следващ етап от конкурса за уредник в отдел „Етнография” при Исторически музей-Поморие

       След запознаване  и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за уредник в отдел Етнография при Исторически музей-Поморие, допуснати са следните кандидати:

  1. Анелия Петрова Дочева
  2. Магриот  Димчев Димов

Допуснатите кандидати следва да се явят за събеседване на 18.04.2013г. от 15:00ч в сградата на Исторически музей-Поморие, находяща се на ул. Княз Борис І 33а.