16.04.2013

Списък на длъжниците към Община Поморие предадени за принудително изпълнение на съдебен изпълнител за месец Април 2013г.

Настоящия списък се представя за обществено достояние на основание чл.182,ал.3,т.1 от ДОПК

 

Наименование на   задълженото лице Вид на   задължението
по ред
1 ДИМИТРИНКА ВАНЕВА   МИНКОВА ДНИ.ТБО
2 ПЕТЪР НИКОЛОВ ДУШЕВ ДНИ.ТБО
3 ЗОЯ ЙОВЧЕВА ЧЕРНЕВА ДНИ.ТБО
4 МАРТИН ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ МПС
5 НИКОЛАЙ ПОЛИХРОНОВ   КЕФАЛОВ ДНИ;ТБО;МПС
6 МУСТАФА ИБРЯМ АХМЕД ДНИ;ТБО
7 ИЛИЯ АТАНАСОВ   КРАСТАВИЧАРОВ МПС
8 РЕМЗИ МЕХМЕД АЛИ МПС
9 АНГЕЛ ДАНЧЕВ ЧЕРНЕВ МПС
10 СТЕФКА ГЕОРГИЕВА   ЛАЛЕВА ДНИ;ТБО
11 ХАСАН ИБРЯМ АХМЕД МПС
12 РУМЕН СТЕФАНОВ   АТАНАСОВ ДНИ;ТБО;МПС
13 ЮЗДЖАН ЕРЕДЖЕБОВ   МУСТАФОВ МПС
14 РАДКА ЩЕРЕВА   ДИМИТРОВА ДНИ;ТБО
15 АНКА АСЕНОВА   АТАНАСОВА ДНИ;ТБО
16 КАРАМФИЛКА ТРАЕВА   МЕНЧЕВА ДНИ;ТБО
17 ЙОРДАНКА ЯНЕВА МИТЕВА МПС;ПД
18 МИХАИЛ АТАНАСОВ   ДИМИТРОВ МПС
19 АХМЕД ЮСЕИН КЪРДЖАЛИ МПС
20 АЛИ ЮСЕИН ВЕЛИ МПС
21 ЕМИЛ ТОДОРОВ ЩЕРЕВ ДНИ;ТБО
22 СТЕФАН МИХАЙЛОВ   СТРОГОВ ДНИ;ТБО
23 ЯВОР РАЙЧЕВ   АЛЕКСАНДРОВ ТБО
24 ДИНКА МАНОЛОВА   ДЕМИРЕВА ДНИ;ТБО
25 САВКА АНГЕЛОВА   АЛЕКСАНДРОВА ТБО
26 ВАЛЕНТИН СТОЕВ   КРЪСТЕВ ДНИ;ТБО
27 РАЙЧО ХРИСТОВ   ЙОРДАНОВ ДНИ;ТБО
28 КАТЯ АНГЕЛОВА   КЮЧУКОВА ДНИ;ТБО
29 ЕЛКА АСЕНОВА   ЙОРДАНОВА ДНИ;ТБО
30 СТОЯНКА АТАНАСОВА   РИБОВА ДНИ;ТБО
31 ТИНКА РАШКОВА   ГЕОРГИЕВА ДНИ;ТБО
32 ХАТЧЕ ХЮСЕИН   СТЕФАНОВА ДНИ;ТБО
33 ЗИНЕП АХМЕД НАЛБАНТ ДНИ;ТБО
34 ТОДОРКА АНГЕЛОВА   СТЕФАНОВА ДНИ.ТБО
35 ВАНЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА ДНИ ТБО
36 МАРИЯ НИКОЛОВА   ЯНАКИЕВА ДНИ ТБО