16.04.2013

Община Поморие, съвместно с общините Айтос и Руен ще вземе участие в туристическата борса „Културен туризъм” във Велико Търново

Община Поморие в партньорство с общините Айтос и Руен ще вземе участие в 10-то юбилейно издание на туристическа борса “Културен туризъм”, която ще се проведе от 18 до 20 април 2013 година във Велико Търново.

Изложението се организира под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с неизменното партньорство на браншовите организации и община Велико Търново.

Програмата на изложението включва разнообразие от презентации, дискусии, кръгли маси на актуални теми. Участниците и посетителите ще имат удоволствието да се насладят на богата развлекателна програма, популяризираща културното наследство на България, нейните богати традиции и обичаи, представени от фолклорни състави от различни региони на страната.

Участието на Общините Поморие, Руен и Айтос на общ щанд е в рамките на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011.

Община Поморие ще акцентира върху морския и балнеотуризма, ще бъде представен Музея на солта, като нематериално културно наследство на България, уникалната Тракийска антична куполна гробница, единственият  действащ мъжки манастир по черноморието „Свети Георги Победоносец”, архитектурният резерват „Стари поморийски къщи”, както и лечебните свойства на лиманната кал от Поморийското езеро.

Основните туристически обекти, с които Община Айтос участва в изложението са единственият изкуствено създаден парк в региона “Славеева река” и традиционните празници „Славееви нощи”, архитектурно-етнографският комплекс „Генгер” и местността “Трите братя”.

Община Руен ще представи типичните за района кулинарни деликатеси, уникалните кукерски игри, ловния туризъм, както и старинните религиозни храмове в общината, които са атрактивни за посещение от туристи и поклонници.