15.04.2013

График за посещения по населени места в община Поморие от социални работници във връзка с приема на молби- декларации за еднократно подпомагане

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

 

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;

инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;

( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

 

 

График по дати за посещения  по населени места

в община Поморие от социални работници във връзка

с приема на молби- декларации за еднократно подпомагане  съгласно Постановление № 85 на МС

 Срокът  за подаване на молби декларации е до 26.04.2013 г. включително.

 

Каменар

15.04.2013г.

25.04.2013г.

Медово

19.04.2013г.

24.04.2013г.

Александрово

11.04.2013г.

24.04.2013г.

Дъбник

09.04.2013г.

18.04.2013г.

Габерово

19.04.2013г.

22.04.2013г.

Ахелой

15.04.2013г.

25.042013г.

Бата

16.04.2013г.

24.04.2013г.

Белодол

16.04.2013г.

24.04.2013г.

Страцин

16.04.2013г.

24.04.2013г.

Косовец

16.04.2013г.

24.04.2013г.

Гълъбец

18.04.2013г.

23.04.2013г.

Горица

18.04.2013г.

25.04.2013г.

Порой

18.04.2013г.

23.04.2013г.

Козичино

18.04.2013г.

22.04.2013г.