11.04.2013

Публична покана с предмет „Избор на изпълнител за основен ремонт на физкултурен салон и кабинети за професионална подготовка на ПГТ „Алеко Константинов”, гр. Поморие

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9014274 11.04.2013 г. Професионална гимназия по туризъм – Алеко Константинов, гр.   Поморие Избор на изпълнител за основен ремонт на физкултурен салон и   кабинети за професионална подготовка на ПГТ „Алеко Константинов”, гр.   Поморие, УПИ 1, кв. 7. Предмет на предстоящата реконструкция е триетажната   пристройка към основната сграда на ПГ по Туризъм „Ал.Константинов”,   гр.Поморие. 18.04.

Документация за участие

Отговор 1 

Класиране на офертите