10.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

О Б Я В А

Аннфе Мехмед Даулинг, с.Дьбник, община Поморие, област Бургас

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и до /ДВ бр.3/2006г.

 

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

„Създаване на 249 дка насаждение от лавандула, 168 дка бадеми и закупуване на селскостопанска техника“.

Част от имотите върху, които ще се създават насажденията ее намират в землището на с.Габеров, община Бургас, област Бургас.

Местоположение: с с.Габерово, община Поморие, област Бургас

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в кметство с.Габеров, община Поморие или в РИОСВ Бургас.