10.04.2013

График на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ГРАФИК

на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

– 11.04.2013г. /четвъртък/ от 16.00ч. – комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

– 12.04.2013г. – /петък/ от 16.00ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

– 15.04.2013г. /понеделник/ от 16.00ч. – комисия по финанси и европейска интеграция;

– 16.04.2013г. /вторник/ от 16.00ч. – комисия по законност и обществен ред;

– 17.04.2013г. /сряда/ от 16.00 ч. –  комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

– 17.04.2013г. /сряда/  от 17.30ч. –  председателски съвет.

Председател на Общински съвет Поморие: /п/

/д-р Милена Енева/