05.04.2013

Публична покана с предмет на поръчката:“Изграждане на временен пазар за селскостопанска продукция“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9014032 05.04.2013 г. Общинско предприятие /ОП/ Стопанисване и управление на общински   имоти гр. Поморие Изграждане на временен пазар за селскостопанска продукция.   Обекта е V-та категория. Инвестиционното намерение е за образуване на открит   базар за продажба на селскостопанска продукция. Обособяват се две тела от   лека метална конструкция със закрита магазинна част за отдаване под наем на   производители. 12.04.2013

Документация

Архитектура

Базар – ЕЛ

Базар- ВиК

Базар- СК