04.04.2013

Решения от 23-то заседание проведено на 28.03.2013г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 23-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2013г.

/мандат 2011-2015г. /

 

Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 18.04.2013г.

Изтегли: 23 заседание