02.04.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр.Поморие“

Възложител: Обединено детско заведение – Детелина,гр. Поморие
Номер: 04176-2013-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за   нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр.Поморие, общ. Поморие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.05.2013 г. 15:00
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 534332 Решение 02.04.2013 г. 02.04.2013 г.
2 534338 Обявление за обществена поръчка 02.04.2013 г. 02.04.2013 г.

 Документация