02.04.2013

Обявления по ЗУТ от 02.04.2013г.

Община Поморие обявява на Владимир Христов Вардалиев, че е съставен констативен акт  №6/ 21.03.2013г. за нарушение по чл.225, ал.1 от Закона за устройство  на територията, касаещ допълващо застрояване в имот с административен адрес: гр.Поморие, ул.”Цветница” №13 А.