01.04.2013

Провеждане на консултации за съставите на СИК и подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции на местно ниво

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”;

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ;

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”;

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”АТАКА”;

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”;

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НДСВ”-КОЯТО ИМА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНА

ГР.ПОМОРИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.34, ал.2 от ИК, Решение № 2335-НС/29.03.2013г. на Централна избирателна комисия и Решение №4-НС/29.03.2013г. на РИК гр. Бургас Ви каня на  04.04.2013г. от 15.00 часа в залата на общинската администрация за провеждане на консултации за съставите на СИК и подвижна СИК  с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от 41-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на & 1, т.11 от ДР на ИК за произвеждане  изборите за народни представители на 12.05.2013г.

Вашето участие в консултациите легитимирате съобразно чл.34 от ИК, решение № 2335-НС/29.032013г. на Централната избирателна комисия и Решение № 4-НС/29.03.2013г. на РИК-Бургас

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ