29.03.2013

Съобщение във връзка с чл.50, ал.2 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  чл.50, ал.2  от Изборния кодекс, общинската администрация уведомява гражданите на общината, че всеки избирател може да поиска  отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството. Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден- 04.05.2013г./събота/ включително.

В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 04.05.2013г./събота/ от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ