29.03.2013

Съобщение във връзка с чл.53, ал.1 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  чл.53, ал.1 от Изборния кодекс, общинската администрация уведомява гражданите на общината ,че срокът за подаване на заявление от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписван в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден- до 27.04.2013г. /събота/ включително.

В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 27.04.2013г./събота/ от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ