29.03.2013

Съобщение от общинска администрация

Общинска администрация Поморие, напомня на  гражданите притежатели на Многогодишни жилищно спестовни влогове, че срока за подаване на документи за изплащане на  левова компенсация по чл.7 ал.1 от  ЗУПГМЖСВ   е   21. XI.2013 година.
Съгласно § 11, ал.3 от ЗУПГМЖСВ право на левова компенсация имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище.
Съгласно § 11, ал. 4 изплащането на левови компенсации се извършва от Националния Компенсационен Жилищен фонд чрез местните комисии по чл.8 ал.2, по реда на постъпилите заявления за реализиране на права в срок до 31. XII. 2019 година.

 

За допълнителна информация, моля обръщайте се на телефон 0596/2 25-75.

 

Председател на МК /п/
Хубавина Япаджиева