28.03.2013

Лятно кино „Яворов” отново е на поморийци

 

33331Град Поморие си връща лятното кино. Това стана ясно на днешната сесия на Общински съвет. Общинските съветници с 20 гласа ЗА приеха точка 7.ОС-150/13.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и юридически лица /”ПС ГРУП” София” – лятно кино „Яворов”/.

            След шестмесечни преговори е постигнато споразумение със сегашния собственик. Той ще отстъпи лятното кино и земята върху, която е изградено срещу общински терен, намиращ се в кв. „Малко солено езеро” в гр. Поморие.

            Амбицията на ръководството е да развие комплекс, включващ лятнотоIMG_7668 кино, паметника на Яворов и крайбрежната алея до Старото казино, където да се направи алея на поета с неговите стихове, а традиционните Яворови дни да се провеждат в лятното кино.