28.03.2013

Съобщение във връзка с чл.176, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 2184-НС/21.03.2013г

Във връзка с  чл.176, ал.1 от Изборния кодекс  и Решение № 2184-НС/21.03.2013г., общинската администрация уведомява гражданите на общината ,че избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден-11.04.2013г.  със заявление по образец до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес.

В тази връзка  в  центъра за административно обслужване към Община Поморие и кметствата в общината са предоставени заявления –Приложение № 24 от  книжата за изборите за  народни представители на 12.05.2013г., които гражданите могат да попълнят и подадат  за  да гласуват с подвижна избирателна урна .

 

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ