27.03.2013

Стартира залесяване на изгорени гори

Община Поморие започна залесяване на 127 дка изгорени гори в землището на село Козичино, в изпълнение на  проект по Мярка 226 за „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, финансиран по „Програма за развитие на селските райони”, договор № 02/226/00251 от 18.10.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Освен залесяването по този проект е одобрено и са оборудвани три противоположни депа за борба с горските пожари в следните населени места – гр. Каблешково, с. Горица и с. Козичино.