25.03.2013

Съобщение относно обществена поръчка с предмет “Проектиране и строителство (инженеринг) на обект:„Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 529186 Решение 13.03.2013 г. 13.03.2013 г.
2 529188 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 13.03.2013 г. 13.03.2013 г.
3 531704 Решение      25.03.2013 г. 25.03.2013 г.

Нови указания към участниците

 

Информация за обществената поръчка