22.03.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет: Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама» по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина»

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2013-0009
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни   материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама,   външна реклама» по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален   туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара   планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния   туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма   „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2013 г.  16:00
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 531355 Решение         22.03.2013 г. 22.03.2013 г.
2 531374 Обявление за обществена поръчка         22.03.2013 г. 22.03.2013 г.

 Документация

Документация

 

 Отговор 1

Отговор 2

Отговор 3

Отговор 4

 Отговор 5

Отговор 6

Отговор 7

Oтговор 8